Yazdır

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin http://www.bayburt.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

S.
No
Fakülte Bölüm Anabilim Dalı / Pr. Unvan Derece Adet Niteliği
1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doçent 1 1

Doçentliğini Spor Bilimleri bilim alanında almış olmak

2 Bayburt Eğitim Fakültesi TürkçeveSosyal Bilimler
Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Tarih Eğitimi bilim alanda almış olmak

3 Aydıntepe Meslek Yüksekokulu İnşaat İnşaat Teknolojisi Pr. Doktor Öğretim Üyesi 4 1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

4 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Alternatif EnerjiKaynaklarıTeknolojisi
Pr.
Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.