Yazdır

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Elemanı Alım İlanı/2019-04

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.
5- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
6- 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile (her seferinde birer yıl olmak üzere toplamda 3 (üç) yıl) ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

İlan Yayım Tarihi 08 Kasım 2019
Başvuru Başlangıç Tarihi 08 Kasım 2019
Son Başvuru Tarihi 22 Kasım 2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29 Kasım 2019
Giriş Sınavı Tarihi 04 Aralık 2019
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 09 Aralık 2019
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://w3.bartin.edu.tr/
BİRİM ADRES TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA

Fen Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi
Fen Fakültesi Sayısal İdari Binası Merkez/BARTIN
0 (378) 501 10 00 / 1545
0 (378) 501 10 00 / 1569

fen@bartin.edu.tr

Bartın Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/BARTIN
0 378 223 52 26
0 378 223 52 24

bmyo@bartin.edu.tr

Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü)
Personel Daire Başkanlığı
Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Personel
Daire Başkanlığı Merkez/BARTIN
0 378 223 50 17

personel@bartin.edu.tr

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO DERECE KADRO ADEDİ ALES PUAN TÜRÜ AÇIKLAMA
2019-026 Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Arş. Gör 7 1 SAYISAL Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2019-027 Bartın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Gemi İnşaatı Öğr. Gör (Ders Verecek) 6 1 SAYISAL

Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin herhangi birisinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.

2019-028 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü - Öğr. Gör (Uygulamalı Birim) 5 1 ADAYIN LİSANS MEZUNİYET ALANI DİKKATE ALINACAKTIR

Rektörlüğe bağlı Kalite Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere; Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Yükseköğretim Yönetimi veya Mesleki Gelişim alanında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.