Yazdır

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor
olmaları gerekmektedir.
İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.
İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Duyurulur.

İlan Sıra Kadro Unvanı Kadro Sayısı Birim Bölüm Anabilim Dalı(ABD)/Pr. Kadro Açıklaması / Nitelik
ÖÜ202001 Profesör 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl. Sosyal Politika ABD Sosyal Devlet, Ulus Devlet ve Kentleşme konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ202002 Doçent 1 İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Tarih Böl. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış, Kıbrıs, Göç, Kollektif Hafıza ve Milli Kimlik
konularında çalışmaları olmak.