Yazdır

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

Başvuru Başlama Tarihi : 15.04.2019
Son Başvuru Tarihi : 29.04.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 01.05.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 03.05.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.05.2019
Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1 - Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).
2 - Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
3 - Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
4 - İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.
5 - Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
6 - “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
7 - Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
8 - Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9 - İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
10 - Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
11 - İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlan Sıra Kadro Unvanı Kadro Sayısı Birim Bölüm Anabilim Dalı (ABD)/ Pr. Kadro Açıklama / Nitelik ALES Yabancı Dil Başvuru Adresi
ÖE201909 Öğr. Gör. (Ders Verecek) 2 Gönen MYO Tasarım Böl. Grafik Tasarımı Pr. Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olup, bu alanların veya Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Sanatları ve Tasarım, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı Programlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.www.bandirma.edu.tr 70 - Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Gönen/BALIKESİR
ÖE201910 Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl. Sosyal Hizmetler Pr. İktisat lisans mezunu olup, Sosyal Yapı Sosyal Değişme veya Sosyal Yapı ve Sosyal Çalışma programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında eğitim- öğretim alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak. 70 - Sağlık Hizmetleri Meslek üksekokulu Müdürlüğü, Bandırma/BALIKESİR
ÖE201911 Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 1 Rektörlük Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. (İlgili Birimlerde
görevlendirilecektir.)
70 80 Personel Daire Başkanlığı, Bandırma/BALIKESİR