Yazdır

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin
ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (Noter Onaylı veya ÖSYM’den alınan barkodlu belge)

6. Diplomalar ve Resmi Transkriptler (Noter onaylı ya da -e devletten alınan diploma belgeleri, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden
alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

9. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Noter Onaylı veya
ÖSYM’den alınan barkodlu belge)

10. 4A Hizmet Dökümü ( -e devletten dökümü)

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 12.07.2019
Başvuru Bitiş : 26.07.2019
Ön Değerlendirme : 30.07.2019
Sınav Tarihi : 01.08.2019
Sonuç İlan : 05.08.2019

Sıra No Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Başvuru Şekli / Sonuç Açıklama Adresi Başvuru Adresi ALES- YDS/Eşdeğeri Puanı Özel İlan Şartı
1 Diş Hekimliği Fakültesi a) Çocuk Diş Hekimliği Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Çocuk Diş Hekimliği anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
b) Ortodonti Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. no: 11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2 Hukuk Fakültesi a) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Araştırma Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
b) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Öğretim Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
c) Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:80 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu a) İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 İş Sağlığı ve Güvenliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4 Tıp Fakültesi a) Anatomi Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Tıp Fakültesi mezunu veya Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.