Yazdır

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylarda İstenen
Evraklar:
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
• Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik
fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik
belgesini (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile,
• Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi,
2 (iki) adet fotoğraf, noterden tasdikli lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden
alınmış olan diplomaların denklik belgesi), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan CD ortamında 4 (dört) adet ve basılı 1 (bir) takım dosya ile,
• Üniversitemiz https://www.ahep.edu.tr/tr/ikm-formlar sayfasında yayımlanan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile,
• İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen
merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile birlikte Rektörlüğe
başvuru yapmaları gerekmektedir.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
• Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde Madde 6’da belirtilen Genel Şartları sağlamış olması,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olması,
• Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi,
• YÖK formatlı özgeçmiş,
• 2 (iki) adet fotoğraf
• Nüfus cüzdan fotokopisi,
• Diploma örnekleri,
• Transkript belgeleri,
• Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi,
• Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Bölümü “Öğretim Görevlisi” kadrosu için
İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için
görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ den en az 70 puan almış olmak.)
• Mimarlık (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 80 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ den en az 70 puan almış olmak.)
• İletişim Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) Bölümü “Araştırma Görevlisi” kadrosu için İngilizce dilinden en az 90 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi ile ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’ den en az 70 puan almış olmak.)
• Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
• Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Sonuçların açıklanacağı web adresi, www.ahep.edu.tr adresidir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ahep.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Adresi: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni
Cad. No:7 07400 Alanya

Başvuru Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 04.12.2019
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.12.2019
Giriş Sınav Tarihi : 27.12.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.01.2020

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Unvan Kadro Sayısı Özel Şart
Sanat ve Tasarım Fakültesi Animasyon Bölümü (İngilizce) Profesör 1 Doktorasını iletişim bilimleri alanında almış olmak. İletişim çalışmaları alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Televizyon yayıncılığı alanında çalışmaları bulunması.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)
Profesör 1 Doktorasını İşletme(Sayısal Yöntemler) Anabilim Dalından almış olmak. Üretim yönetiminde kantitatif teknikler, açık ve uzaktan eğitimin yönetimi, engelli destek sistemleri konularında çalışma ve yayınları olması; çevrim-içi ders verme deneyimi bulunması.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık Lisans programından mezun olmak, Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu (İngilizce) Öğretim Görevlisi 2 Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak
ve Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 İletişim Fakültesi mezunu olmak. İletişim alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 1 Mimarlık Lisans programı mezunu olmak.