Yazdır
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alıyor

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK707903
Şehir : Ağrı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
24
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
01.11.2019
Başvuru Süresi
:
Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Son başvuru Tarihi
:
15.11.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI DRC

BAŞVURU KOŞULU

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/ Matematik Eğitimi A.D. Doçent 3

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim A.D. Doçent 3

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih/ Eskiçağ Tarihi A.D. Doçent 2

Eskiçağ Tarihi veya Tarih Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri/ Makine Pr. Doçent 1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Doçent 1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları A.D. Doçent 1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği/Spor Yöneticiliği A.D. Doçent 2

İlgili alanda doçentliğini almış olmak

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri/ Farmakoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 3

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih/ Ortaçağ Tarihi A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi/ Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Hadis A.D. Doktor Öğretim Üyesi 3

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Göğüs CerrahisiA.D. Doktor Öğretim Üyesi 4

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.D. Doktor Öğretim Üyesi 4

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 4

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Üroloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 4

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Radyoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 5

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi BiyokimyaA.D. Doktor Öğretim Üyesi 2

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Doktor Öğretim Üyesi 2

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık/ Mütercim Tercümanlık A.D. Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık/ Mütercim Tercümanlık A.D. Doktor Öğretim Üyesi 2

Mütercim Tercümanlık veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.