Yazdır

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, doçentlik belgesinin suretini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere;

ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

SIRA
NO
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof. Dr. 1 1

Üroloji alanında doçent unvanı almış olmak.

2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları
Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent ve Yandal uzmanlığını Neonatoloji
alanında yapmış olmak.

6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

8 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyokimya Doç. Dr. 1 1

Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak

9 Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Tekstil Teknolojisi Doç. Dr. 1 1

Tekstil teknolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

10 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve
Öğretim
Doç. Dr. 1 1

Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent
unvanı almış olmak.

11 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Ekoloji ve Çevre
Biyolojisi
Doç. Dr. 1 1

Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

12 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ziraat Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Doç. Dr. 1 1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent unvanı almış olmak.

13 Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi
Ziraat Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Doç. Dr. 1 1

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında doçent
unvanı almış olmak.

14 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Periodontoloji Doç. Dr. 1 1

Alanında doçent unvanı almış olmak.

15 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar
Teknikleri
Doç. Dr. 1 1

Tıbbi Biyokimya alanında doçent unvanı almış olmak.

16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 1

Alanında uzmanlığını almış olmak.

17 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dr. Öğr.
Üyesi
3 1

Yandal uzmanlığını Cerrahi Onkoloji alanında yapmış
olmak.

18 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim Dr. Öğr.
Üyesi
3 1

"Hemşirelik Esasları ve Yönetimi" alanında Doktora
yapmış olmak.

19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Kimya Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 2 1

Anorganik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

20 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri
Dr. Öğr.
Üyesi
2 1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış
olmak.