Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mürekkep püskürtmeli yazıcı icradan satılıktır (toplu satış)

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050454
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/386 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
312,736 TL
Birinci Satış Günü
:
11.10.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
01.11.2019 11:00
Satış Yeri
:
ARMAĞANEVLER MAH. 23. NİSAN CAD. SIRT SOK. NO:25-27C/1-2 ÜMRANİYE/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C.İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ

2019/386 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/09/2019
1.İhale Tarihi : 11/10/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 01/11/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : ARMAĞANEVLER MAH. 23. NİSAN CAD. SIRT SOK. NO:25-27C/1-2 ÜMRANİYE/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 3.051,87 1 %18 1 Adet KARTUŞ RİSO S/7281 E COM COLOR GD 9630/9631/7330 MODEL SERİLERİNDE KULLANILABİLEN CYAN 2017/05/09 İMALAT TARİHLİ MAVİ RENKLİ VE COMCOLOR GD SERİSİ KARTUŞ
2 1.285,00 1 %18 1 Adet RİSO S-9285W CONTROL CARD KİT COM COLOR FW 1230 TİPLERİNDE SERİ NUMARASI: 34583202
3 32.125,00 2Takım %18 2 Takım RİSO SCANNER HS7000 S-7341G VE RİSO SCANNER STAND FG10 S-7342 (TOPLAM 4 ADET)
4 160.625,00 1 %18 1 Adet RİSO S-7230W 62A01 FW5230 COM COLOR MAİN UNİT MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICI SERİ NO: 34396366
5 115.650,00 1 %18 1 Adet RİSO S-7234W 62A05 FW1230 COM COLOR MAİN UNİT A3 YAZICI DAKİKADA 120 SAYFA SİYAH BEYAZ MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.