Yazdır

T.C. TRABZON İCRA DAİRESİ

2015/16985 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/05/2019
1.İhale Tarihi : 21/06/2019 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 10/07/2019 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
İhale Yeri : Trabzon Adliyesi Zemin Kat (Z-57 nolu)Satış Odası Kaşüstü/YOMRA - TRABZON

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 4.300.000,00 1 %18 1-Özel Clinart İnternational Hastahanesi Ruhsatı; 8 adet klinik uzmanı ( 7 dahili , 11 cerrahi uzmanlık dalı ) ve 5 adet preklinik uzman kadrosu olmak üzere Toplam 23 uzman hekim kadrosu , 6 adet pratisyen hekim kadrosu bulunmaktadır.
2-Beyin cerrahi , kalp damar cerrahisi, kardiyoloji , fizik tedavi ve rehabilitasyon ,göğüs cerrahisi , nöroloji ,onkoloji gibi spesifik cirosu yüksek branşlar bulunmamaktadır .
3-75 yatak kapasiteli bir sağlık tesisidir . Her bir uzman hekim kadrosu için 3 yatak olmak üzere yatak kapasitesi artırılabilmektedir .Yatak /hekimoranı yüksekolduğu için yatak artırım talebi uygun görülmeyecektir. ( 23 hekim x3 yatak 69 yatak ) 2. Madde eksikliğinden bahsedilen cerrahi uzmanlık dalları en az 100 yatak kapasiteli hastahanelere verilmektedir Ruhsat devrinin haciz yolu ile el değiştirmesi sahiplik adına ruhsat düzenlemesi Sağlık Bakanlığı uhdesinde olacaktır. Ruhsat devir ve tescil işlemlerinde Sağlık Bakanlığı Ruhsat Devir İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmeliğin 2. Maddesinde " Bu yönetmelik Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Üniversitelere, ve diğer Kamu Tüzel Kişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar "demekle hastaneler gerçek kişi veya tüzel kişiler tarafından alınabilir.Özel Hastaneler 69. Madde gereği ihaleye katılan kişinin gerçek kişi olması halinde doktor veya tüzel kişi olması halinde tüzel kişi ortaklarından en az birinin doktor ünvanlı olması gerekmektedir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.