Yazdır
ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Marka ve şirket ortaklığı icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇORLU 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094767
Şehir : Tekirdağ / Çorlu
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1262 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
37,034,951 TL
Birinci Satış Günü
:
15.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
03.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇORLU
4. İCRA DAİRESİ
2018/1262 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, satışa konu hisselerin muhammen bedellerine ilişkin olarak ayrı ayrı her birinden %20 teminat alınması gerektiğinden Çorlu 4.İcra Dairesi'nin T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da bulunan TR380001500158007307203840 iban numaralı emanet kasa hesabına dosya numarası, ihale katılımcısı belirtilmek suretiyle ihale teminat bedeli olduğuna ilişkin açıklama ile birlikte ihaleye girebilme koşulu olanteminatların yatırılması veya bir bankadan alınan "kesin, süresiz, şartsız ve koşulsuz, istenildiğinde emredildiğinde ödenecek, Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüzün2018/1262 talimat sayılı dosyasının ilgi tutularak tanzim edilen teminat mektubu aslının"sunulması halinde ihaleye girilebileceği, ilan olunur. 29/11/2019
1.İhale Tarihi : 15/01/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 37.034.951,75 1 Adet %18 1 Adet Ortaklık payları(hisse) Ecesoy Tekstil San ve Ticaret Limitd Şirketi (1960074437 Vergi Kimlik Numaralı)'nde %62,54 oranına isabet eden ortaklık payı(hisse) ihaleye konudur. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunda belirtilen 59.218.023,25.-TL üzerinden, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 20/11/2018 tarihli Ecesoy Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti'ne ait hisse ve ortak bildirimi yazısında belirtilen ortaklardan bir kişinin %62,54'lük ortaklık payı(hisse)nın değeri belirlenmiş olup kıymeti satış ilanımızda yazılmıştır. Öte yandan; dosyaya sunulan belge ve evraklar doğrultusunda; şirket mali verilerinin sunulmamasından dolayı borç, alacak, kredi, taşınmaz ve demirbaşlar ile menkul değerlerin sıfır olarak kabul edildiğine ilişkin rapor Müdürlüğümüzde mevcut olup, satış ilanı; Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı ve 22/10/2019 tarihli kıymet takdirine ilişkin karara istinaden kaleme alınan İstanbul 30.İcra Dairesi'nin 2018/36989 esas sayılı dosyasından yazılan müzekkerenin gereği için tanzim edilmiştir.

1.İhale Tarihi : 15/01/2020 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
İhale Yeri : ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2 11.091.535,75 1 Adet %18 1 Adet Ortaklık payı(hisse) Ecesoy Tekstil San ve Ticaret Limitd Şirketi (1960074437 Vergi Kimlik Numaralı)'nde %18,73 oranına isabet eden ortaklık payı(hisse) ihaleye konudur. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunda belirtilen 59.218.023,25.-TL üzerinden, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 20/11/2018 tarihli Ecesoy Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti'ne ait hisse ve ortak bildirimi yazısında belirtilen ortaklardan bir kişinin %18,73'lük ortaklık payı(hisse)nın değeri belirlenmiş olup kıymeti satış ilanımızda yazılmıştır.Öte yandan; dosyaya sunulan belge ve evraklar doğrultusunda; şirket mali verilerinin sunulmamasından dolayı borç, alacak, kredi, taşınmaz ve demirbaşlar ile menkul değerlerin sıfır olarak kabul edildiğine ilişkin rapor Müdürlüğümüzde mevcut olup, satış ilanı; Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı ve 22/10/2019 tarihli kıymet takdirine ilişkin karara istinaden kaleme alınan İstanbul 30.İcra Dairesi'nin 2018/36989 esas sayılı dosyasından yazılan müzekkerenin gereği için tanzim edilmiştir.

1.İhale Tarihi : 15/01/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 03/02/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : ÇORLU 4.İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
3 11.091.535,75 1 Adet %18 1 Adet Ortaklık payı(hisse) Ecesoy Tekstil San ve Ticaret Limitd Şirketi (1960074437 Vergi Kimlik Numaralı)'nde %18,73 oranına isabet eden ortaklık payı(hisse) ihaleye konudur. Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı kararına esas teşkil eden bilirkişi raporunda belirtilen 59.218.023,25.-TL üzerinden, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 20/11/2018 tarihli Ecesoy Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti'ne ait hisse ve ortak bildirimi yazısında belirtilen ortaklardan bir kişinin %18,73'lük ortaklık payı(hisse)nın değeri belirlenmiş olup kıymeti satış ilanımızda yazılmıştır.Öte yandan; dosyaya sunulan belge ve evraklar doğrultusunda; şirket mali verilerinin sunulmamasından dolayı borç, alacak, kredi, taşınmaz ve demirbaşlar ile menkul değerlerin sıfır olarak kabul edildiğine ilişkin rapor Müdürlüğümüzde mevcut olup, satış ilanı; Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/248 esas ve 2019/561 karar sayılı ve 22/10/2019 tarihli kıymet takdirine ilişkin karara istinaden kaleme alınan İstanbul 30.İcra Dairesi'nin 2018/36989 esas sayılı dosyasından yazılan müzekkerenin gereği için tanzim edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.