Yazdır
İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Pirinç icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889201
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/18047 ESAS
Muhammen Bedeli
:
50,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 10:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ

2017/18047 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/11/2018
1.İhale Tarihi : 05/12/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ YAPILACAKTIR.

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00 1 Adet 18 BORA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ şirketi adına kayıtlı 2002 22306 sayı ile tescilli DİMYAT B ŞEKİL ibareli, 2007/27158 sayılı, 29-30 sınıfına dahil, 6769 sayılı sinai mülkiyet kanuna göre 04/09/2002 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiş 04/09/2012 tarihinden itibaren ON YIL müddetle yenilenmiştir.

1.İhale Tarihi : 05/12/2018 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : İSTANBUL 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ YAPILACAKTIR.

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 40.000,00 1 %18 BORA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına kayıtlı 2007 27158 sayı ile tescilli DİMYAT PİRİNÇ ibareli, 29-30 sınıfına dahil, 6769 sayılı sinai mülkiyet Kanununa göre 26/06/2007 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiş, 26/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL müddetle yenilenmiştir.

1.İhale Tarihi : 05/12/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 20/12/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ YAPILACAKTIR.

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 40.000,00 1 Adet %18 BORA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına kayıtlı 2007 34806 sayı ile tescilli DİMYAT GOLD B ŞEKİL ibareli, 29-30 sınıfına dahil, 6769 sayılı sinai mülkiyet Kanununa göre 26/06/2007 tarihinden itibaren on yıl müddetle tescil edilmiş, 26/06/2017 tarihinden itibaren ON YIL müddetle yenilenmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)