Yazdır
SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında İç Kontrol Uzmanı alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01012279
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 16.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
İç Kontrol Uzmanı
Son başvuru Tarihi
:
28.06.2019 18:00

0 tarihli ve No:2002/3975 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (7) (13) (27/A). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 7 - (Değişik madde: 28/03/2005 - 2005/8714 S.Yön./1. md.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.

Madde 13 - (Değişik madde: 22.07.2015 - 2015/7924 S.Yön./1. md.)
(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur.

Madde 27/A - (Ek madde: 11/12/2006 - 2006/11473 S.Yön./3. md.)
İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile KPSS taban puanı ve türünü Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
Bu duyuruda ayrıca giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.
_______________________________

Madde 2 - Bu Yönetmelik;
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,

atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.


http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20023975&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İÇ KONTROL UZMANI DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) uygulanabilmesi amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ikraz (İkraz No: 8531-TR ) temin etmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, SSGDP kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik merkez ve taşra birimlerinin süreçlerinin belirlenmesi, iş akışlarının çizilmesi konu çalışmalarında görevlendirilmek üzere tam gün çalışma esasıyla İç Kontrol Uzmanı istihdam edecektir.


Danışmanlık için aranan nitelikler:

  1. Örgün eğitim veren Fakültelerinin Mühendislik veya İktisadi/İdari Bilimler bölümlerinin birinden lisans düzeyinde (tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliği alanında) mezun olmak,

  2. Tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans/doktora yapmış veya yapıyor olmak,

  3. En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak (tercihen süreç modelleme, iş akışları, risk yönetimi konularında iş tecrübesi),

  4. İç kontrol, süreç, iş akışları ve risk yönetimi alanında en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

  5. MS Office, MS Visio, MS Project vb. proje yönetim araçları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

  6. Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde) mezun olmak.

Not: Adaylarla, mülakat esnasında uygulamalı ve sözlü mülakat yapılacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, www.sgb.saglik.gov.tr; www.saglik.gov.tr web sayfalarımızda yer alan başvuru mektubu ve özgeçmiş formu örneğine göre imzalı olarak hazırlayıp (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 28.06.2019 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: Bilkent Yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı
Üniversiteler Mah. 6001.Cad. No: 9 Kat:3 Çankaya/ANKARA
Elektronik Posta: sgb.satinalma@saglik.gov.tr

Söz konusu hizmet için gerekli diğer şart, koşul hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen belirtilen web sayfalarımızı ziyaret ediniz:

www.sgb.saglik.gov.tr

www.saglik.gov.tr