Yazdır
TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toros Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi alıyor

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK656927
Şehir : Mersin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
44
İlgili Yönetmelik
:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. - 25. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
13.07.2019
Başvuru Süresi
:
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. - 25. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru süreci ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gündür. Adayların başvurularını şahsen Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanımızın ayrıntıları ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemizin web sitesinde (www.toros.edu.tr) yer almaktadır.
Alım Yapılacak Bölümler;

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Kadro Unvanı Kadro
Sayısı

Özel Şart Açıklama

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL
BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI
FİNANS BÖLÜMÜ
Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
1

Finans veya Muhasebe alanında doktora yapmış
olmak.

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME Profesör / Doçent 1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI
TİCARET VE LOJİSTİK
Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 3

Uluslararası Ticaret ve/veya Lojistik alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL
BİLİMLER FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ Profesör / Doçent /
Dr. Öğr. Üyesi
3

Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR ve YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ
Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarından
herhangi birinde doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Profesör 1

Alanında doktora yapmış olmak. Elektrik Tesisleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Doçent 1

Alanında doktora yapmış olmak. Telekominikasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi 4

Alanında doktora yapmış olmak. Elektrik Tesisleri veya Elektrik Makineleri veya Devereler ve Sistemler veya Telekomünikasyon alanlarından birinde
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Profesör 1

Alanında doktora yapmış olmak. Yöneylem Araştırması alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Doçent 1
Dr. Öğr. Üyesi 2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Dr. Öğr. Üyesi 2

Alanında doktora yapmış olmak. Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 3

Alanında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

Profesör 1

Mimarlık Bölümü lisansmezunuolmak, yüksek
lisans ve doktorasını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

Doçent 2
Dr. Öğr. Üyesi 3

GÜZEL SANATLAR,
TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

Profesör 1

Mimarlık veya İç Mimarlık lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

Doçent 2
Dr. Öğr. Üyesi 2
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ve SAĞLIK
HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ
Doçent 1

Alaninda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ve SAĞLIK
HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi 1

Psikiyatri Hemşireliği veya Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU BESLENME ve
DİYETETİK BÖLÜMÜ
Profesör / Doçent 2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi 3

Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak