Yazdır
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi 36 Araştırma Görevlisi alacak

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK643732
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
36
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
17.06.2019
Son başvuru Tarihi
:
01.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar Yabancı
Dil Puanı
ALES
Puanı

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) Arş. Gör. 2 Lisansını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinden tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde
yapıyor olmak.
80 70
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Arş. Gör. 2 Lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinden tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde yapıyor olmak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarında uluslararası endekslerde taranan bilimsel çalışmalara sahip olmak. 80 70
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) Arş. Gör. 2 Lisansını Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinden tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktorasını Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği alanlarından birinde yapıyor olmak. 80 70
İnşaat Mühendisliği Arş. Gör. 1 (Lisansını İnşaat Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Tercihen İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak). 50 70

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Matematik Arş. Gör. 1 Matematik Bölümü mezunu olmak. Matematik alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 50 70
İstatistik Arş. Gör. 1 İstatistik lisans derecesine sahip olmak ve istatistik yüksek lisans öğrencisi veya mezunu olmak. 50 70
Psikoloji (%30 İngilizce) Arş. Gör. 1 Psikoloji lisans derecesine sahip olmak ve klinik, gelişim, bilişsel, sosyal, deneysel psikoloji veya sinirbilim alanlarından birinde yüksek lisans yapıyor olmak. 80 70
Sosyoloji Arş. Gör. 1 Sosyoloji Bölümü Mezunu olmak, Yüksek Lisans yapıyor olmak. 50 70
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30
İngilizce)
Arş. Gör. 1 Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin birinden mezun olmak, Yüksek Lisansını Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanlarından
birinde devam ediyor olmak.
80 70

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Arş. Gör. 1 Sinema-TV veya Medya ve İletişim Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi olmak; Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects gibi film tasarımı uygulama süreçlerine vakıf olmak. 50 70
Medya ve İletişim (%30 İngilizce) Arş. Gör. 2 Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim Çalışmaları, Gazetecilik veya Yeni Medya yüksek lisans Programlarından birisinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 80 70
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Arş. Gör. 1 Reklam, Reklamcılık ve Tanıtım, Reklam ve Stratejik Marka İletişimi Tezli yüksek lisans öğrencisi olmak 50 70

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Finans (%30
İngilizce)
Arş. Gör. 1 Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu olmak, Bankacılık ve Finans alanında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70
Havacılık Yönetimi Arş. Gör. 1 Havacılık Lisans programlarının (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/ Havacılık Yönetimi) birinden mezun olmak, Havacılık Yönetimi alanında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak. 50 70
İşletme Arş. Gör. 1 İşletme Bölümü mezunu olmak, Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları veya Örgütsel Davranış alanlarında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak. 50 70
İşletme (İngilizce) Arş. Gör. 1 İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olmak, Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları veya Örgütsel Davranış alanlarında İngilizce dilinde lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70
İktisat Arş. Gör. 1 İktisat Bölümü mezunu olmak, İktisat alanında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak. 70 70
İktisat (İngilizce) Arş. Gör. 1 İktisat (İngilizce) Bölümü mezunu olmak, İktisat alanında İngilizce dilinde lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%30
İngilizce)
Arş. Gör. 1 Lojistik Bölümü mezunu olmak, lojistik alanında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70
Uluslararası Ticaret (%30 İngilizce) Arş. Gör. 2 Uluslararası Ticaret, İşletme veya İktisat bölümü lisans mezunu olmak, Uluslararası Ticaret, İşletme veya İktisat alanında lisansüstü eğitimi yapıyor veya yapmış olmak, İngilizce yeterlik sınavından en az 80 puan almak. 80 70

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%30 İngilizce)
Arş. Gör. 2 Lisansını İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarım veya Mimarlık bölümlerinden birinden tamamlamış olmak. 80 70
Mimarlık Arş. Gör. 1 Lisansını İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamlamış
olmak.
50 70
Mimarlık Arş. Gör. 3 Lisansını Mimarlık Bölümünde, yüksek lisansını Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programında tamamlamış olmak. Varsa doktoraya Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programında devam ediyor olmak. 50 70
Endüstriyel Tasarım Arş. Gör. 2 Lisansını Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinde tamamlamış olmak. Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde yüksek lisans yapıyor olmak. 50 70

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış veya yapıyor olmak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak, YÖKDİL sınavından en az 75 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 75 70
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamış veya yapıyor olmak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak, YÖKDİL sınavından en az 75 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 75 70
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 27 yaşını doldurmamış olmak, Özel Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamış veya yapıyor olmak, ALES'ten en az 70 puan almış olmak, YÖKDİL sınavından en az 75 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 75 70

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 17.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 01.07.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 05.07.2019
Giriş Sınav Tarihi : 09.07.2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 12.07.2019

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Lisans mezuniyet belgesi,
6. Lisans transkript belgesi,
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
8. ALES belgesi (en az 70 puan),
9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
10. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.