Yazdır
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
120
Başvuru Süresi
:
29 Temmuz – 02 Ağustos 2019
Son başvuru Tarihi
:
02.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Madde 35 - (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.
(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.
(3) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
(4) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.
(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(7) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2019–2020 Eğitim Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.


BAŞVURU ÖN KAYIT SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ BAŞVURU YERİ SINAV YERİ SINAV BAŞLAMA KESİN KAYIT
ve YERİ
YEDEK KAYIT
ve YERİ
29 Temmuz – 02 Ağustos
2019
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gaziantep Üniversitesi
Kapalı Spor Salonu
05 Ağustos
2019
26 - 28 Ağustos
2019
BESYO
29 Ağustos 2019
BESYO

BÖLÜMLER Erkek Bayan Engelli* Toplam
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 24 16 _ 40
Antrenörlük Eğitimi (1.Ö.) 20 16 4 (2 erkek, 2 bayan) 40
Spor Yöneticiliği (1. Ö.) 20 16 4 (2 erkek, 2 bayan) 40

*Engelli kontenjanı toplam kontenjan içerisindedir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Lise ya da dengi okuldan mezun olmak,
3.Başka bir yüksek öğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.
4.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunlarının 2019 yılı TYT sınav puanının Tüm Bölüm ve Programlar için en az 220.00 puan almış olmak, Milli adaylar için en az 150.00 puan almış olmak, engelli adaylarda ise en az 100.00 puan almış olmak şartı aranır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Adayın 2019 yılına ait TYT sonuç belgesi.
2-Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış olanlar, okullarından OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve mezun olduklarını belirten mezuniyet belgesi getireceklerdir). Kesin kayıt esnasında diplomanın aslını getirmeyen adayların kaydı yapılmayacak, ayrıca belgelerle ilgili tutarsızlık veya sahtecilik olması durumunda adayların kayıtları yapılmayacak haklarında kanuni soruşturma açılacaktır.
(Açık lisede okuyan, bir veya birkaç dersten dolayı mezun olamayanlar başvuru yapamazlar.)
3-Sınava girmeden önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna kayıtlı ise bunu belgelemesi.
4-Normal adaylardan “ruhen ve bedenen sağlıklı olduğunu” belirten Sağlık Raporu; engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engel durumlarını belirten “engelli sağlık kurulu raporu” istenmektedir.
5- Dört adet vesikalık fotoğraf (4,5 X 6 ebadında, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, renkli ve yeni çekilmiş).
6-T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi.
7-Milli sporcuların A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti (son beş yıl içerisinde alınmış ve ilgili Federasyon veya Spor Genel Müdürlüğünce onaylı) (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).
Sınav Yöntemi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için tek aşamalı GENEL KOORDİNASYON sınavı yapılacaktır. Başvuran adayların tek aşamalı koordinasyon parkuru ile yapılacak özel yetenek sınavına girmesine, elde edilen koordinasyon derecesinin başvuru yapılan programlar için geçerli sayılmasına;engelli adaylar için ise seçtiği reaksiyon zaman testi derecesinin geçerli sayılmasına.


NOT:
*Kesin kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmayan asil adaylar daha sonra kayıt hakkı talep edemezler.
*Adaylar sınava gelirken sınav kaydı sırasında kendilerine verilen kimlik belgesini ve numaralı sınava giriş formasını getirmek zorundadır.
İrtibat: 0 342 3171433
E-posta: besyo@gantep.edu.tr
İnternet adresi: http:// www.gantep.edu.tr/besyo/