Yazdır
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Atlas Üniversitesi 60 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK603240
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
60
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
11.03.2019
Son başvuru Tarihi
:
25.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Fakülte Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar Kadro Sayısı ALES YDS/Eşdeğeri
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Mütercim Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce)vb. alanlardan lisans mezunu olmak. 1 70 80
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb.alanlardan Lisans mezunu olmak. 1 70 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık vb.alanlardan Lisansmezunuolmak. 1 70 80
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.alanlardan Lisans mezunu olmak. 1 70 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Eğitim Teknolojileri, Yeni Medya vb. alanlardan lisans mezunu olmak. 1 70 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Gıda Mühendisliği, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi veya Beslenme ve Diyetetik vb. alanlardan Lisans mezunu olmak. 1 70 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu olmak. 1 70 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık veyaMimarlıkalanlarından Lisans mezunu olmak. 1 70 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Enformatik, Elektrik- Elektronik Mühendisliği vb. alanlarda Lisans mezunu olmak. 1 70 50
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarında Lisans mezunu olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Ebelik, Hemşirelik alanlarından Lisans mezunu ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından mezun olmak. 1 70 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ar.Gör. Hemşirelik alanında Lisans mezunu ve/veya Tıp Fakültesi alanlarından mezun olmak. 1 70 50
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Diş Hekimliği Fakültesi,Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarından mezun olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim, Enformatik veya Elektronik Mühendisliği alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Tezli YüksekLisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim, Enformatik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğialanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enformatik, Bilişim, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb. alanlarda Tezli YüksekLisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Diş Hekimliği Fakültesi veya Biyomedikal Mühendisliği mezunu olmak veya Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknikerliği alanlarından Tezli Yüksek Lisans tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Fizyoterapi ve Rehabilitasyonalanında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak. 2 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanlarında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 3 70 80
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) İşletme, Sağlık Yönetimi vb. alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Biyokimya, Biyoloji vb.alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 1 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Sivil Havacılık, Sivil Havacılık Yönetimi, Hava Taşımacılığı vb. alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama vb.alanlardan Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak. 3 70 -
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Bilgisayar Mühendisliği, Endsütri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Görsel İletişim Tasarımı, Bilişim,Yeni Medya, Enformatik, Sanat Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı , Grafik Tasarımı, İllüstrasyon Tasarımı vb.alanlarda Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış olmak. 3 70 -
Rektörlüğe Bağlı Bölümler Yabancı Diller Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili EĞitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunu olmak ve bualanların birinden Tezli Yüksek Lisansını tamamlamışolmak. 12 70 80

Duyuru Başvuru Tarihi : 11.03.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.03.2019
Ön Değerleme Tarihi : 27.03.2019
Sınav Giriş Tarihi : 28.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.03.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr

Başvuru Yeri : Ataköy 7-8-9.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. A-B Blok No:18/1 D:107 Bakırköy/İSTANBUL
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere Üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden ulaşılabilir.