Yazdır
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Altınbaş Üniversitesine 5 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alınacak

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB656285
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
8
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
12.07.2019
Son başvuru Tarihi
:
26.07.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin
ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (Noter Onaylı veya ÖSYM’den alınan barkodlu belge)

6. Diplomalar ve Resmi Transkriptler (Noter onaylı ya da -e devletten alınan diploma belgeleri, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden
alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

9. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Noter Onaylı veya
ÖSYM’den alınan barkodlu belge)

10. 4A Hizmet Dökümü ( -e devletten dökümü)

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 12.07.2019
Başvuru Bitiş : 26.07.2019
Ön Değerlendirme : 30.07.2019
Sınav Tarihi : 01.08.2019
Sonuç İlan : 05.08.2019

Sıra No Fakülte/ Yüksekokul/ Enstitü Bölüm/Program/ Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Başvuru Şekli / Sonuç Açıklama Adresi Başvuru Adresi ALES- YDS/Eşdeğeri Puanı Özel İlan Şartı
1 Diş Hekimliği Fakültesi a) Çocuk Diş Hekimliği Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Çocuk Diş Hekimliği anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
b) Ortodonti Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. no: 11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2 Hukuk Fakültesi a) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Araştırma Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
b) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Öğretim Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
c) Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:50 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Görevlisi 1 Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi Büyükdere Cad.No:147 Esentepe/İstanbul ALES:70 YDS:80 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak.
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu a) İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 İş Sağlığı ve Güvenliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4 Tıp Fakültesi a) Anatomi Araştırma Görevlisi 1 Posta ve Şahsen www.altinbas.edu .tr Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli Cad. No:11 Bakırköy/İstanbul ALES:70 YDS:80 Tıp Fakültesi mezunu veya Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.