Yazdır

İŞYERİ İNŞAATI İHALE İLANI


İhaleyi Yapan Kurum: S.S. İstanbul Nakliye işyerleri ve Sanayi Mamülleri Depolama Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (ISNAK)
Adresi: Seyitnizam Mahallesi Mevlana Cad. İleri İş Merkezi No:88 Kat:3-A Zeytinburnu/ İstanbul
Telefon No: 0212 679 44 18
E-Posta: info@isnak.org

İhale Konusu İş: Anahtar teslimi, sabit fiyat, götürü bedel esasına göre, dosyasında detayı verilen işyeri inşaatlarına ait, proje, ruhsat, altyapı, üst yapı, iskan, kat mülkiyeti işleri

İş’in Yapılacağı Yer: İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya Mahallesi

İhale Şekli: Kapalı zarf, açık arttırma yolu ile yüklenici seçimi

İhaleye Katılabilme şartı: Dosya dahilindeki şartnamede belirtilen koşullar

İhale Dosyasının Temini: İhale dosyası, İSNAK adresinden 13/01/2020 tarihinden itibaren
1.000 TL (bin TL) karşılığı temin edilebilecektir

Başvuru Süre Sonu: 13/02/2020 Saat 17:00'de İstekliler dosyalarını, ilgili şartnamede belirtilen
şekil ve şartta, belirtilen tarihte, İSNAK adresine göndermekle yükümlüdür. Postada veya kuryede oluşan gecikmelerden İSNAK sorumlu değildir.

İhale'nin Yapılması: S.S. İstanbul Nakliye İşyerleri ve Sanayi Mamülleri Depolama Toplu İşyeri Yapı
Kooperatifi (İSNAK), Devlet İhale Kanunu'na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak, ertelemek veya iptal etmek hususlarında serbesttir.