Yazdır

ELEKTRİK DAĞITIM TESİSLERİ YAPIM İŞİ (MANİSA 3. BÖLGE)
HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR


GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:Dosya No : IH2019/68
1 – Şirketin
a) Adresi : Üniversite Cad. No:57 Bornova/İZMİR
b) İlgili : Fatma SÜNBÜL
c) Telefon ve faks numarası : (0232) 477 26 00 Faks: (0232) 461 36 76
d) Elektronik posta adresi (varsa) : fatma.sunbul@gdzelektrik.com.tr

2 – İhale konusu işin/malın
a) Adı ve Miktarı : Elektrik Dağıtım Tesisleri Yapım İşi (Manisa 3. Bölge)
(İhale Dokümanlarında Belirtilmiştir.)
b) Teslim edileceği yer : GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
c) İşin süresi : 31.12.2019 tarihine kadardır.

3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
(Üniversite Cad. No:57 Bornova/İZMİR)
b) Tarihi ve saati : 05/09/2019 Perşembe Günü Saat: 14:00
(Aynı tarih ve saatte açık eksiltme yapılacağı için katılım zorunludur. Katılım olmaması durumunda ilk fiyat, son fiyat olarak kabul edilecektir.)

4 – İhaleye
a) Katılma şartları ve istenilen belgeler : İhale Dokümanında belirtilmiştir.
b) Gerekli dokümanların temini : https://www.gdzelektrik.com.tr/tr/corporate/guncel-ihale-ilanlari-27