Yazdır

DÜZELTME İLANI

T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı


[Trabzon İli Arsin ve Araklı İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme ve Modernizasyon Projesi Yapım İşi ] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası : 2019/427492
1-İdarenin
a) Adresi : Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 61040 ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4622244101 - 4623214104
c) Elektronik posta adresi :
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı (yayımlanmış ise) : -
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : KUZEY EKSPRES 06.09.2019
3-Düzeltilen [ İlan 3/a maddesi İhale( Son teklif verme ) tarih ve saati]


: 26.09.2019 -09:00