Yazdır
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

TOKİ, Malatya Arapgir'de 161 adet konut için ön talep topluyor

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960302
Şehir : Malatya / Arapgir
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 ADET KONUT İÇİN ÖN TALEP TOPLANIYOR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği 15, 25. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işleri ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetlerinin temininde uygulanacak iş ve işlemleri kapsar.

İhalenin duyurulması:
"Madde 15 - (1) (Değişik fıkra: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./5. md.)(**) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanınması ile ihale konusu işlerin ilan yoluyla duyurulması esastır.
a) İhaleler, ihale tarihinden 15 gün önce Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ve Resmi Gazete'de bir kez ilan edilerek duyurulur. Bu ilanlar, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yoluyla ve diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir."

Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı dışındaki işlerde uygulanacak usuller:
"Madde 25 - (Değişik madde: 27/02/2007 - 26447 S. R.G. Yön./9. md.)(*)
(1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerde uygulanacak usul ve esaslar, 5 inci maddedeki temel ilkeler çerçevesinde, Birim Sorumlusu veya Daire Başkanının teklifi, bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve İdare Başkanının onayı ile belirlenir.
a) (Değişik paragraf: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./7. md.)(**) Satım işlerinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımı yapılan satış yöntemlerinden bir veya birkaçı uygulanabilir.
1) Satım işlerine dair onay belgesinde, satışa konu mal, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, teminat veya katılım payı ve uygulanacak usul belirtilir.
2) (Değişik alt bent: 25/01/2008 - 26767 S. R.G. Yön./7. md.)(**) Satışın başlayacağı tarihten 15 gün önce Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskı tirajı yüksek ulusal gazetelerin Türkiye geneli baskısında en az iki kez ilan verilerek duyurulması zorunludur. Yerel gazete satışlarının etkin olduğu yerlerde bu ilanın yanı sıra, Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla mahalli gazetelerde satışın başlayacağı tarihten 15 gün önce en az iki kez ilan edilir. İdare bu ilanları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yoluyla ve diğer yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI


“50 BİN YENİ SOSYAL KONUT” KAPSAMINDA KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

MALATYA ARAPGİR 3. ETAP
161 ADET KONUT İÇİN ÖN TALEP TOPLANIYOR

2+1 Konutlar %12 peşinat ve 180 ay vade - %20 peşinat ve 240 ay vade seçenekleri

Başvuru Bedeli: 2+1 Konutlar İçin: ₺500 ’dir.


BAŞVURU TARİHLERİ

1. Kategori: “Şehit Aileleri ve Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” başvuruları 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2.Kategori: “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız” 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3.Kategori: “Emekli Vatandaşlarımız” 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori: “Diğer Alıcı Adayları” 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında


T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Malatya Arapgir Şubesine Başvuru Yapabileceklerdir.


Detaylı Bilgi İçin:
www.toki.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
Tel: 444 86 54

Not: Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde uyuşmazlık olması halinde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.