Yazdır

HURDA BETON DİREK VE TRAVERS SATIŞI YAPILACAKTIR

GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:
Dosya No : IH2018/79
1 – Şirketin
a) Adresi : Üniversite cad. No:57 Bornova/İZMİR
b) İlgili : Fatma SÜNBÜL
c) Telefon ve faks numarası : (0232) 477 26 00 Faks: (0232) 461 36 76
d) Elektronik posta adresi (varsa) : fatma.sunbul@gdzelektrik.com.tr

2 – İhale konusu işin/malın
a) Adı ve Miktarı : Hurda Beton Direk Ve Travers Satışı
(İhale Dokümanlarında Belirtilmiştir.)
b) Teslim edileceği yer : GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; 100 Takvim Günüdür.

3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. / Genel Müdürlük
(Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A DENİZLİ)
b) Tarihi ve saati : 18/12/2018 Salı Günü Saat: 14:15
(Aynı tarih ve saatte açık eksiltme yapılacağı için katılım zorunludur. Katılım olmaması durumunda ilk fiyat, son fiyat olarak kabul edilecektir.)

4 – İhaleye
a) Katılma şartları ve istenilen belgeler : İhale Dokümanında belirtilmiştir.
b) Gerekli dokümanların temini : https://www.gdzelektrik.com.tr/tr/corporate/guncel-ihale-ilanları-27