Yazdır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 4 kalem zirai mücadele ilacı satın alınacaktır.
İhaleye ait şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler (KDV Dahil), 250,00 TL bedelle ihale dokümanını İşletmemizden satın alabilirler.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarlarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.
Tahlili yaptırılacak olan numune miktarı ve tahlil ücreti İlgili Firmaya ait olacaktır.
İhale 13.12.2018 Perşembe günü saat 15.00’da kapalı zarf usulü ile İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte Ceylanpınar Tarım İşletmemizde yapılacaktır. İhale konusu alım 4 (dört) kısım halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler bir kısım için teklif verebilecekleri gibi diledikleri sayıda kısım için de geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla teklif verebilirler.
İhale saatinden sonra verilen teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.