Yazdır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Toplantı Masası Sandalyesi Alımı AÇIK İHALESİ


İhale Kayıt Numurası : 2020 / 03-0006

1-İdarenin
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
b) Telefon iletişim numarası : 0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi : msaihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu mal/hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplantı Masası Sandalyesi Alımı Açık İhalesi
b) Teslim yeri : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Hastanesi- 1P Büyük Salonu
b) Son teklif verme tarihi ve saati : 12/03/2020 Saat 16:00
c) İhale tarihi ve saati : 13/03/2020 Saat 10:30
d) İhale türü : Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dökümanlarında belirtildiği gibidir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve değerlendirmeye göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden (https://kuh.ku.edu.tr/tr/page/ihaleler/acik-ihaleler) tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.