Yazdır
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sunucu temini ve kurulum ihalesi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048371
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
201909002
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazlıçeşme Mh. İmam Hatip Yolu Sk. No:8 Zeytinburnu / İSTANBUL
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlan:
Madde 10 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SEYYİD NİZAM SUNUCU TEMİN VE KURULUM İHALESİ

İhale kayıt numarası: 201909002

1-İdarenin

 1. İhale dokümanının görülebileceği ve İhalenin yapılacağı yer: İstinye Üniversitesi – Topkapı Yerleşkesi- Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu Sk. No:9 Zeytinburnu / İSTANBUL
 2. Telefon ve faks numarası:0850 283 60 00 / 0212 481 36 88
 3. Elektronik posta adresi: satinalma@istinye.edu.tr

2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı: İhale Dokümanlarında Belirtilmiştir.
 2. Hizmet Süresinin Tamamlanma Tarihi:11.10.2019
 3. İhale Tarihi ve saati:16.09.2019 10:00
 4. İşin/Hizmetin Yapılacağı Yerleşkeler:
  • Seyyid Nizam Yerleşkesi:Kazlıçeşme Mh. İmam Hatip Yolu Sk. No:8 Zeytinburnu / İSTANBUL

3-İhaleye

 1. Katılma şartları ve istenilen belgeler: İhale Dokümanında belirtilmiştir.
 2. Gerekli dokümanların temini: https://www.istinye.edu.tr/tr/ihaleler/sunucu-temin-ve-kurulum