Yazdır
AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Konveyör rulosu, rulo lastik takozu ve ara mesafe bileziği satın alınacaktır

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01135956
Şehir : Kahramanmaraş / Afşin
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL AFŞİN 25.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/87350
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konveyör rulosu-rulo lastik takozu-ara mesafe bileziği, mal alımı, 21995 adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

Elektrik Üretim A.Ş. G.M. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 39. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak mal ve hizmet alımlarını kapsar.
(2) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet alımları; öncelikle finansman anlaşmasında belirtilen farklı ihale usul ve esasları ile varsa dış finansman anlaşmasına göre düzenlenen ihale dokümanları kullanılmak suretiyle ihale edilir. Dış finansman anlaşmasında hüküm bulunmayan hallerde ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhale ilan süreleri ve kuralları:
"Madde 39 - (1) Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde, ilan aynı süreler içinde, İdare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen limit üzerindeki satın alma ve ihaleler, Resmi Gazete’de ve/veya Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.
(2) İdare, birinci fıkrada belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler, yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yoluyla da ayrıca ilan edebilir.
(3) Satın alma ve ihalelerde, ihale ilanın yayınlandığı tarih ile ihale tarihi arasında en az onbeş gün, acil hallerde ve ihaleye verilecek teklifler ile dokümanlarının hazırlık sürelerinin yeterli olacağı kanaati oluşması durumunda ihale yetkilisinin onayı ile en az yedi gün süre verilir.
(4) Ayrıca, gerek duyulması halinde, ihaleye katılımı arttırmak için, teklif verebileceği düşünülen firmalara davet mektubu gönderilebilir."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan konveyör ruloları ve rulo lastik takoz ve ara mesafe bileziklerinin satın alınması ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2020/87350
1-İdarenin;
a)Adres : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası: 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80
c)Elektronik posta adresi: afsinb@euas.gov.tr
2-İhale konusu malın;
a)Niteliği, türü ve miktarı: Konveyör rulosu-rulo lastik takozu-ara mesafe bileziği, mal alımı, 21995 adet
b) Teslim edileceği yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
3-İhalenin yapılacağı;a)Yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saat: 11/03/2020 Çarşamba günü saat 14:00
4-İhale dökümanı:(Dosya No : AEBS 2020/07)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler 11/03/2020 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.