Yazdır

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
SAHA OPERASYONLARI ENDEKS OKUMA EKİBİ EL TERMİNALİ (TELEFON), MOBİL YAZICI VE KABLOSUZ OPTİK PORT OKUYUCU ALIM İHALELERİ YAPILACAKTIR.


İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi Şirkete ilişkin bilgiler
İş sahibi Şirketin;
a) Adı: FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
b) Adresi: CUMHURİYET MAH. MELİKE SOK. NO:4/A ELAZIĞ/ TÜRKİYE
c) Telefon numarası: 0216 681 00 00
d) Elektronik posta ve internet adresi: serhat.gulucmen@aksa.com.tr
, http://www.firatedas.com.tr/
e) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : firatdagitim@hs02.kep.tr
f ) İlgili personelinin adı-soyadı: SERHAT GÜLÜÇMEN

1.2. İhaleye katılım sağlamak isteyen firmaların, KEP üzerinden ya da e-mail üzerinden ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.

İhale dokümanı talebiyle birlikte;

 • Firmanızın KEP adresinin ve mail bilgilerinin,
 • Firmanızın adresinin ve iletişim bilgilerinin,
 • Firmadan ilgili kişi ad, soy ad bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir.

  Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
  İhale konusu İşin;
  a) Niteliği türü: SAHA OPERASYONLARI ENDEKS SAYAÇ OKUMA DONANIM ALIMI
  b) Adı: FIRAT EDAŞ SAHA OPERASYONLARI ENDEKS SAYAÇ OKUMA DONANIM ALIM İHALESİ
  c) Çalışma yerleri: BİNGÖL, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ İLLERİ
İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ
SAHA OPERASYONLARI ENDEKS SAYAÇ OKUMA EL TERMİNALİ (CEP TELEFONU) ALIMI 28.01.2020 SAAT 15:00 28.01.2020 SAAT 14.45
SAHA OPERASYONLARI ENDEKS SAYAÇ OKUMA MOBİL YAZICI ALIMI 28.01.2020 SAAT 15:00 28.01.2020 SAAT 14.45
SAHA OPERASYONLARI ENDEKS SAYAÇ OKUMA KABLOSUZ OPTİK PORT OKUYUCU
ALIMI
28.01.2020 SAAT 15:00 28.01.2020 SAAT 14.45


Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: AÇIK İHALE
b) İhalenin yapılacağı adres: Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık, Beykoz/ İSTANBUL
c) İhale tarihi: 28.01.2020
d) Kapalı zarf toplam teklif bedelinin % 3 (Yüzde Üç) ‘ ü oranında Geçici Teminat Mektubu alınacaktır.
e) Avans verilmeyecektir.
f) Diğer hususlar idari şartnamede belirtilmiştir.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Satınalma- Satma ve İhale Prosedürleri ve Resmi Gazetede yayınlanan güncel ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI YÖNETMELİĞİ’ ne göre yapılacaktır.