Yazdır

DÜZELTME İLANI

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ TEMEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ TEMEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/22458
1- İdarenin
a) Adresi : Güzelhisar Mh.İstiklal Cad.No:4 Efeler/ AYDIN 09100 Efeler /AYDIN EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321117009 - 2562152409
c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@aydinaski.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 21.01.2020 - 4031
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Denge - 21.01.2020
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan metninin 4.3.1.1 maddesi ve İdari Şartnamenin 7.5.3.2 maddesinde istenen AASTRO T-27, T-11 veya TS 1900-1 belgeleri ilgili maddelerden çıkartılmıştır.