Yazdır

T.C. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VE FUARCILIK HİZMETLERİ TİC. AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KİRALAMA İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasındaki, Malatya Merkez Sınırları İçerisinde Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Parkmetre Uygulama İşi 1.080.000,00-TL Muhammen Bedel ve 32.400,00-TL Geçici Teminat ile 3(Üç) yıllığına, 28.02.2020 tarihinde Saat: 14.00 da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.

2- İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde % 6 kesin teminat ve ihale şartnamesinde belirtilen sözleşme öncesi peşin ödenecek kira bedelinin ödenmesi ile sözleşme imzalanacaktır. 2886 sayılı kanunu madde 57. maddesine göre peşin ödenecek kira bedelinin ödenmemesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme imzalanmayacaktır.
İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.
3- İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğünde 100,00-TL karşılığına temin edebilirler.
4- Açık teklif usulünde teklifler sözlü olarak alınır.
5- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
6- İhale kararı İhale Komisyonunca onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR