Yazdır

KARASU BELEDİYESİ İHALE İLANI

Mülkiyeti belediyemize ait olan İlçemiz İncilli Mahallesi Kentpark yanında bulunan otopark alanının aşağıda belirlenen muhammen bedelden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile 1 yıl süreyle kiralanacaktır.

  1. İhale 22/11/2018 Perşembe günü saat 14.00'de belediye meclis odasında yapılacaktır.

  2. İhaleye iştirak etmek isteyenler 22.11.2018 Perşembe günü saat 14.00 kadar ihalede aranan şartları yerine getirip % 3 geçici teminatı yatırmaları gerekir.

  3. Noter harcı, resim, damga, alım satım ve diğer masraflar alıcıya aittir.

  4. İhale ile kiralanması yapılacak otopark ile ilgili şartname ve diğer bilgiler için Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

  5. Kiralanması yapılacak otoparkın Muhammen bedeli ve geçici teminatı;


OTOPARK

Sıra No

Otopark Alanı

Cinsi

Ortalama Yüzölçümü

Tahmini Bedeli

Geçici Teminat

1

Kentpark yanı Otopark yeri

Otopark

950,00 m²

21.600,00-TL

648.00-TL