Yazdır

(DHMİ)
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KONU: ANTALYA HAVALİMANI OFİS MAHALLİ KİRALAMA İHALE İLANI

1.Antalya Havalimanı 61 nolu parselde bulunan; 5.382 m²’lik 3 katlı bina, 307 m²’lik sundurma ve 2.484 m²’lik arazi olmak üzere toplam 8.173 m²’lik mahal havacılık hizmetlerinde kullanılmak üzere KDV dahil 225.000.-TL / Ay (İki Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2.Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3.İhaleye katılmak isteyenler 100.000.-TL (YüzBinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.
4.Kiralanacak mahalle talip olanlar 23/07/2019 günü saat 14:00’ e kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Antalya Havalimanı Evrak Birimine verecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5.İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.
6.Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.
7.İhale 23/07/2019 günü saat 14:30’da DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
8.Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32 Etiler 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
TEL: 0 (312) 212 39 70
FAX: 0 (312) 212 54 22