Yazdır

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İPTAL İLANI


Şirketimizce “Açık İhale” usulü ile 25.10.2019 saat 14:00 son teklif verme tarihli olarak ihale edilen 2019.HİZ.İŞL.01 SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANS ALIMI İŞİ (YENİLENEN) teknik ve idari şartnamelerinde değişiklik yapılması gerektiğinden ihalenin yenilenmek üzere iptal edilmesine karar verilmiştir.
Aday ve isteklilere duyurulur. 12.02.2019