Yazdır

DÜZELTME İLANI
ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Koruma ve güvenlik Hizmet Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/423952
1- İdarenin
a) Adresi : BURSA KARAYOLU ÜZERI 4. KM - 10600 - SUSURLUK/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2668651940(4 HAT) – 2668652604-05
c) Elektronik posta adresi : susurlukseker@turkseker.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : SUSURLUK KARDEŞ GAZETESİ- 04.09.2019
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

Fabrikamız Özel Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi İlanın 3- b) maddesi Tarihi ve saati : 27.08.2019 - 10:30 olan tarihin ileri bir tarih 01.10.2019 - 14:30 olarak değiştirilmiştir.