Yazdır

DÜZELTME İLANI
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2019/407937
1- İdarenin
a) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
c) Elektronik posta adresi : ihale@sahinbey.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 02.09.2019 - 3932
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GAZİANTEP REFERANS - 02.09.2019
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

Teknik Şartnamenin 2.1 maddesi ile sözleşme tasarısının 9.2 Maddesinde işin süresi 150 gün olarak belirtilmiş olup, 200 gün olarak değiştirilmesi için zeyilname düzenlenmiştir.