Yazdır

MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA, SUNMA VE SONRASINA İLİŞKİN

HİZMETLERİN ALIMI YAPILACAKTIR

ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:
Dosya No : 2019/50

1 – Şirketin
a) Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A/DENİZLİ
b) İlgili : Cennet ÇEPNİ
c) Telefon ve faks numarası : (0258)296 70 00-7959 Faks:(0258) 296 71 79
d) Elektronik posta adresi : cennet.cepni@admelektrik.com.tr
2 – İhale konusu işin/malın
a) Adı ve Miktarı : Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Sunma Ve Sonrasına İlişkin Hizmetlerin Alımı (İhale Dokümanında belirtilmiştir.)
b) Teslim edileceği yer : ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
c) İşin süresi : 2 yıldır.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şirket adresi.
b) Tarihi ve saati : 24/07/2019 Çarşamba Saat: 15:00


(Aynı tarih ve saatte açık eksiltme yapılacağı için katılım zorunludur. Katılım olmaması durumunda ilk fiyat, son fiyat olarak kabul edilecektir.)
4 – İhaleye
a) Katılma şartları ve istenilen belgeler : İhale Dokümanında belirtilmiştir.
b) Gerekli dokümanların temini : https://www.admelektrik.com.tr/tr/