Yazdır

Mal Alımı İçin İhale İlanı

ALI RIZA UYGUR UYGUR SERACILIK, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Program (SERA) kapsamında sağlanan mali destek ile Dörtyol / Hatay da Yeşil köy Yeni Muz Serası Yatırımı ve Tarımda Rekabet Gücü Yükseltme Projesi için bir “MAL ALIMI> ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Alınacak Makineler/İsler;

1. Yeni Sera Ünitesi Kurulumu (3.294 m2) (4 adet)

İhaleyi katılım Koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, Numune Evler Mahallesi Hasan İkiz Caddesi No: 62 Dörtyol / HATAY adresinden veya www.dogaka.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 29/11/2019 Saat 10:00 Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.dogaka.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 29/11/2019 tarihinde, saat 10:30'da ve Numune Evler Mahallesi Hasan İkiz Caddesi No: 62 Dörtyol / HATAY adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.