Yazdır

Yapım İşi İçin İhale İlanı

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş., Karacadağ Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Şanlıurfa Teknokent İş Geliştirme Merkezinde Şanlıurfa Tekno-Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Ulubağ mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:289-T Haliliye/Şanlıurfa adresinden veya www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 07/08/2019 saat: 10.30

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.sanliurfateknokent.com.tr ve www.karacadag.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 07/08/2019 tarihinde, saat 11:00’da ve Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş./ Ulubağ mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:289-T Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.