Yazdır

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA KUMBAĞ’DA 20ADET AHŞAP BUNGALOV YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Emine Dalkılıç’tan:
12. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “20 Odalı Ahşap Bungalov Konaklama Tesisi” projemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz 2 tipten oluşan toplam 20 adet ahşap bungalov ev yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 – İdarenin
Adı: Emine DALKILIÇ
Adres: Karadeniz Mah. Dumansız 3 SK. 16 20 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
Telefonu: 0532 375 83 01
E-Mail: info@sutlucedagevleri.com
Web Sitesi: http://sutlucedagevleri.com/

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 9 adet tek katlı 11 adet çift katlı anahtar teslim götürü bedel ahşap bungalov yapım işi,
b) Yapılacağı yer: İli: Tekirdağ İlçesi: Süleymanpaşa Mahalle: Kumbağ Mevkii: Sütlüce Mevkii Pafta No: 7 Parsel No: 906
c) İşe başlama tarihi: Uygulama sözleşmesini takip eden 5. Gün.
d) İşin süresi: 40 Gün
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer: West Asansör- Karadeniz Mah. Dumansız 3 SK. 16 20 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
b) Tarihi ve saati: 11.10.2019 Saat:11:00
4 - İhale dokümanı http://sutlucedagevleri.com/ adresinden görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ekleriyle birlikte; Karadeniz Mah. Dumansız 6. Sk 16 20 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde yer alan West Asansör firmasından talep ve temin edebilirler.
5 – Uygun bulunana teklifin sahibi olan yükleniciden sözleşmeye davet öncesinde banka teminat mektubu (sözleşme bedelinin en az %3’ ü) istenecektir.