Yazdır

T.C. İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2019/696
İLAN

Konkordato talebinde bulunan davacılar TAŞDEMİR ÇAMAŞIRLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ERDAL TAŞDEMİR vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Mahkememizce 12.03.2020 tarihli duruşmada verilen karar ile;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 588012 nosunda kayıtlı TAŞDEMİR ÇAMAŞIRLARI SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 15563347868 T.C. Kimlik Nolu ERDAL TAŞDEMİR'in KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNE,
Kararın İİK. 288. Maddesindeki usulle ilanına ve ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere ile bildirilmesine,
Geçici mühletin tüm sonuçları ve tedbirlerin kalktığı, ayrıca komiser heyetinin görevleri yasa gereği kendiliğinden sona erdiğine,
Karar verildiği hususu ilan olunur. 16/03/2020