Yazdır

T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/216 Esas
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra veİflâs Kanunu'nun 287/4 maddesi gereğince 09/08/2019 tarihli tensip tutanağı ile VanTicaret Sicil Müdürlüğü'nün 5791 sicil numarasına kayıtlı, Van Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 3020106105 vergi kimlik numaralı DOĞAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ'YE 09/08/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMİŞ, geçici konkordato komiserlerinin raporları ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak İİK m. 287/4 maddesi gereğince; yukarıda bilgileri belirtilmiş olan DOĞAÇLAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ' hakkında 09/08/2019 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 09/11/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde davacı / konkordato talep eden şirketin alacaklarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 288/3 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.