Yazdır

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

2018/780 E. SAYILI DOSYASI

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Borçlu Alfor Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş (Adresi: Çerkeşli Osb Mahallesi İmes 20 Cad. No: 3 Dilovası/KOCAELİ) hakkında 2018/780 E. Sayılı dosyası üzerinden 25.02.2019 tarihli 1 nolu karar ile davacı şirket hakkında İİK’nın 289.maddesi gereğince Kesin Mühlet talebinin kabulü ile Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 27036 nolu sicilinde kayıtlı olup hakkında 03.03.2019 tarihinden başlayarak 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir.

Borçlu şirketten alacaklı olan alacaklılara, alacaklarını bildirmek üzere Basın İlan Kurumunun resmi ilan Portalında ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla 05.08.2019 tarih ve 9883 sayılı gazetenin 272 sayfasında yayınlanmış, ayrıca Konkordato Komiserince davet yazıları gönderilmiş, ”Alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri” ilanen tebliğ ve ihtar edilmiştir.

Borçlu şirketten alacaklı olan ve alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların da iştirak edebilecekleri 31.01.2020 tarihinde, Çerkeşli Osb Mahallesi İmes 20 Cad. No: 3 Dilovası/KOCAELİ “adresinde;

  • Rehinli Alacaklılar ile Kamu Alacaklıları; Saat : 11.00 – 12.00 arası

  • Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları; Saat: 12.30 – 16.00 arası, alacaklılar toplantısı yapılacak olup, yapılacak toplantıda Konkordato projesi müzakere edilecektir. Toplantıya katılacak ve ya kendilerini temsil edecek, gerçek veya tüzel kişilerin, imza sirküsü, yetki belgesi ile vekaletnamelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir.

Alacaklıların, 31.01.2020 günü yapılacak toplantıdan önce 24.01.2020 ve 30.01.2020 tarihleri arasında 7 gün süre ile Hacı Halil Mah. İsmet Paşa Cad. No: 19 Yeni Çarşı (Beşiroğlu Altın Han kat 2/39) Gebze/KOCAELİ de bulunan Konkordato Komiserliği adresinde; Konkordato Komiserinin refakatinde borçlu şirketin kayıt ve hesaplarını inceleyebilecekleri ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri
Bülent KOÇAK