Yazdır

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Esas No: 2018/1039

Ticaret Ünvanı: FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KONKORDATO PROJESİNİN MÜZAKERESİ ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin "2018/1039" Esas sayılı davasının 23/01/2019 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "41504" sicil sırasında kayıtlı "Filoex Euro İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi" hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Filoex Euro İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’den alacaklı olanların, 28/09/2019 günü saat 15.00 de Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Caddesi No:88 Karatay/KONYA” adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2004 s. İİK.nin 301. maddesi gereğince, Alacaklılar Toplantısından önceki7 (yedi) gün içinde belgeleri inceleyebileceklerdir. Havzan Mahallesi Dokuzpınar Sokak Acar Yeniyol İş Merkezi No:2 Kat: 3 Meram/KONYA adresinde mesai gün ve saatlerinde inceleme talepleri kabul edilecektir.

2004 s. İİK.nin 302. maddesi gereğince, sadece Konkordato Projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Tüzel kişi alacaklı temsilcisi ve oy kullanımı için yetkilendirilmiş katılımcılar yetki belgelerini ibraz etmek zorundadır.
AYŞE BİLİCİ
KONKORDATO KOMİSERİ