Yazdır

T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/442 Esas
Davacı GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 468391 sicil nosunda kayıtlı davacı GLOBAL TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş’ya 03/10/2018 tarihinde başlamak üzere verilen ve 03/10/2019 tarihinde sona erecek olan 1 YILLIK KESİN MÜHLETİN 03/10/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
b)Davacı şirketin İİK'nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
C)03/05/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
d)03/05/2018 tarihli tensip tutanağının 9.maddesi , 31/01/2019 tarihli ara karar, 25/02/2019 tarihli ara karar, 18/04/2019 tarihli ara karar gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Finans Uzmanı Ali Fatih UYSAL, SMMM Bekir Sevimli ve Hukukçu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Müjgan TUNÇ YÜCEL'in GÖREVLERİNİN DEVAMINA,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK'nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.02/10/2019