Yazdır

İ L A N
T.C.
SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/386 Esas

Davacı, ÖZ KILINÇARSLAN NAKLİYAT MERMERCİLİK MADEN TURİZM AKARYAKIT GIDA HAYVANCILIK OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
1-ÖZ KILINÇARSLAN NAKLİYAT MERMERCİLİK MADEN TURİZM AKARYAKIT GIDA HAYVANCILIK OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin (Mersis No: 0700023376200011, Ticaret Sicil No:264, Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğü, SSK İş Yeri Sicil No:SİNANPAŞA-342, Vergi No: 7000233762) konkordato komiserince sunulan 17/02/2020 tarihli dilekçe içeriği, komiserin kesin mühlet süresinin uzatılması yönündeki davacı talebine ilişkin olumlu yönde görüş bildirmesi sebebiyle İİK. 289. MADDESİ UYARINCA mahkememizce verilen 18/03/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 18/03/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN KESİN MÜHLETİN 6 AY UZATILMASINA,
2-Kesin mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK'nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) tüm tedbirlerin uygulanmasına,
3-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere mahkememizin 18/03/2019 tarihli ara kararı ilegörevlendirilen Mehmet Canbay'ın konkordato komiseri olarak görevinin aynen devamına dair,dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, İİK'nun 293/1 maddesi uyarınca kesin olarak karar verilmiştir.
Alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri 7101 sayılı Kanun'la Değişik İİK'nun 288/2 maddesi uyarınca ilgilere ilanen tebliğ olunur.