Yazdır


T.C.
İZMİR
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1509
BİRLEŞEN İZMİR 2. ATM'NİN 2019/78 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI YÖNÜNDEN
Mahkememizin 2018/1509 Esas sayılı dosyası ile birleşen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/78 Esas sayılı dosyasında verilen birleştirme kararı ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı gereğince 38416933704 T.C. Kimlik numaralı davacı HALİL ADEMHAN hakkında 17.05.2019 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş olup,
2018/1509 Esas sayılı asıl dava dosyasında 2. ATM'nin 2019/78 Esas sayılı birleşen davanın görüldüğü 01.08.2019 tarihli duruşmada;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle İİK 289/3 Maddesi uyarınca borçlu davacı Halil Ademhan'a 01.08.2019 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühlet içerisinde komiser Prof. Dr. Ali Fatih DALKILIÇ'ın görevine devamına, kesin mühletin sonuçlarının uygulanması ile ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiş olup,
İİK 289/son maddesi yollaması ile İİK 288. Maddesi gereğince ilan olunur.