Yazdır

T.C.
KOYULHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2018/64 Esas
Talep eden-borçlu,Sivas Ticaret Müdürlüğünün "Koyulhisar 175." sırasında kayıtlı Yunis Celep, Koyulhisar Buğra Temizlik Kırtasiye İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık Yemek Tıbbi Malzeme Ulaştırma İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nce, Konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.'nun 286.maddesince sayılı belgelerin bulunduğu görülmekle, Mahkememizin 08.03.2019 tarihli 2.celse duruşma kararı gereği; Geçici Mühlet Süresinin bitim tarihi olan 11.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Yıllık Kesin Mühlet Süresi verilmesine karar verilmiştir. Geçici Konkordato komiseri olarak mali Müşavir MUSA MERT (Yeni Mah. Karınca Sok.30/8 Merzifon/Amasya) görevine devam etmektedir.
Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabi tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK'nun 288/1.maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.'nun 294.maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.'nun 295.maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.'nun 296.maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.'nun 297.maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmeştir.
Ayrıca Konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.