Yazdır

T.C.
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2019/407 Esas
Davacılar BGS BURHANLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile BGS BURHANLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AOSB ŞUBESİ tarafından mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 03.01.2020 tarihli duruşma ara kararı uyarınca;
Davacı Antalya Ticaret Sicili Memurluğunun 105060 sicil numarasında kayıtlı BGS Burhanlar Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin talebinin kabulü ile 7101 Sayılı yasayla değişik İİK'nun 289/2 maddesi gereğince davacı şirkete 03.01.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle KESİN KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNE;
Kesin mühlet kararı ile birlikte İİK'nun 294.,295.,296.,297 maddelerinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun TESPİTİNE,
Mahkememizce geçici komiser olarak atanan yeminli mali müşavir Ramazan Küçükdemir'in geçici konkordato komiserlik görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına; ilave olarak hukukçu Evrim Sağdıç ve işletme mühendisi Kerim Pehlivan'ın konkordato komiseri olarak atanmalarına, dosyanın komiser heyetine tevdiine karar verildiği hususu ilan olunur.