Yazdır

İLAN

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/767 Esas
Davacı Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya İİK. 289. Maddesi uyarınca 12/12/2019 tarihinden itibaren 6 AY SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE karar verilmiş olup konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kale (33760486838 TC Kimlik nolu), Mali Müşavir Bağımsız Denetçi İrfan Demirci (40609944152TC kimlik nolu), Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Ali İnce (14207849690 TC kimlik nolu ) atanmıştır.Kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 205450 sicil nosunda kayıtlı olanve''Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Turin İş Merkezi B Blok K:2 Kağıthane İstanbul '' adresinde mukim davacı Hotiç Ayakkabı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketihakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.27/11/2019