Yazdır

T.C.
ELAZIĞ
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas No:2019/350


Davacılar SERDAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve SİNTAŞ TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile AYŞE ALAN SERDAR, GÜLLÜŞAN SERDAR, NURULLAH SERDAR, SECAT AYDIN, TALHA SERDAR ve VEYSİ SERDAR tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Dosya kapsamı ve geçici komiser raporları dikkate alınarak İİK.nun 289.maddesi gereğince davacı her iki şirket ve gerçek kişiler yönünden 26/11/2019 tarihi saat 11.34 den itibaren 1 YIL KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,

2-Şirket yetkililerinin iş ve işlemlerine nezaret etmek üzere ve kesin mühlet süresince birlikte ilzama yetkili olmak üzere kesin mühlet komiseri olarak komiserlerin görevlerinin devamına,

3-Konkordato komiserlerinin emek ve mesais ve davacı şirketin kapasitesi dikkate alınarak her birine 2.500,00 TL ücret takdirine, ücretin her ayın en 7.sine kadar komisere ödenmesine veya mahkeme veznesine depo edilmesine,
4-Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin aynen devamına,
5-Kesin mühlet verildiğine ilişkin kararın İİK.nun 288 maddesi gereğince ilanına,
6-Kesin mühlet verildiğine ilişkin kararın İİK.nun 288 maddesi gereğince ilgili yerlere bildirilmesine,
7-Komiser tarafından düzenlenen son nihai raporun hazır olan ve olmayan müdahil ve davalılara tebliğe çıkartılmasına,
8-Konkordato komiseri tarafından sunulan raporun hazır bulunan taraf vekillerine ve müdahil vekillerine rapora karşı beyanda bulunmak üzere iki hafta süre verilmesine,
9-Davacıların borçlu oldukları kişilerin sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak alacaklılar kurulunun oluşturulması konusunda iki haftalık süre içinde komiserin görüşü alınarak alacaklılar kurulu oluşturulması gerektiği hususunda komiser raporunun sunulmasından sonra alacaklılar kurulu oluşturulması konusunda bir haftalık süre içinde mahkememizce ayrıca bir karar verilmesine,
10-Komiser heyeti tarafından davacıların mali durumu ve konkordato görüşmeleri hakkında her üç ayda bir rapor hazırlanarak mahkememize sunulmasının istenmesine, üç aylık ara dönemleri dışında davacılar hakkında yapılacak önemli işlerin bulunması halinde mahkememize ayrıca rapor sunulmasının istenmesine,
11-Kesin mühlet içinde komiser heyeti raporlarında İİK.nun 291 ve 292. Maddelerinde sayılan durumların mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde mahkememizce kesin mühletin kaldırılması ve iflasın açılması hususunda değerlendirme yapılmasına,
12-Dosyada yapılması gereken ilan, müzekkere, komiser heyeti ücreti vb.masrafların gider avansından karşılanmasına, gider avansında eksik olan kısmın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın davacı tarafça önceden dosyaya depo edilmesine karar verilmiştir.

İLGİLİ KURUM : SERDAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : Cumhuriyet Mah. 152. Sok., No:17/3-ELAZIĞ Harput V.D.V.NO :7610525113
Ticaret Sicil No :12107
Kuruluş tarihi : 21/05/2009

2-SİNTAŞ TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
ADRES :Cumhuriyet Mah. 152. Sok., 17/2-ELAZIĞ
Harput V.D.V.NO :4110412027
Ticaret Sicil No :17283
Kuruluş tarihi : 19/06/2019
GERÇEK KİŞİLER: AYŞE ALAN SERDAR (21007828794 TC numaralı), GÜLLÜŞAN SERDAR (14843025670 TC numaralı), NURULLAH SERDAR (14831026016 TC numaralı), SECAT AYDIN (43426082076 TC numaralı), TALHA SERDAR (14834025962 TC numaralı) ve VEYSİ SERDAR (14846025516 TC numaralı).